Loš kvalitet jajnih ćelija predstavlja čest uzrok neplodnosti kod žena.

Međutim, ovo ne mora da bude uzrok definitivne neplodnosti žene. Postoji niz jedinstvenih tretmana koji imaju za cilj pospešivanje kvaliteta jajnih ćelija.

Većina ljudi veruje da je za začeće najbitniji broj prisutnih jajnih ćelija za oplodnju. Međutim, pored ovog faktora, značajan je i faktor kvaliteta jajnih ćelija, što znači da ukoliko postoji određen broj jajnih ćelija ali one nisu kvalitetne i sposobne za oplodnju, do trudnoće ne može doći.

Kvalitet jajne ćelije podrazumeva njenu sposobnost da se nakon oplodnje razvije u embrion. Da bi do toga došlo, jajna ćelija treba da ima odgovarajuće, normalne hromozome i da ih ima određen broj, kao i da postoji sposobnost kombinacije hromozoma sa spermatozoidima. Neke jajne ćelije jednostavno nemaju odgovarajući broj hromozoma, što onemogućava uspešnu trudnoću.

Da bi se iz jajne ćelije razvio embrion potrebna je određena količina raspoložive energije. Ova energija se obezbeđuje pomoću mitohondrija, ćelijskih organela. Bez mitohondrija, jajna ćelija nije sposobna da preživi.

448938-11313-26

Kako organizam žene stari, tako mitohondrije proizvode sve manje energije. Kao rezultat toga, oplođena jajna ćelija ostaje bez energije i sposobnosti deobe.

Šta uzrokuje loš kvalitet jajnih ćelija?

Na kvalitet jajnih ćeija najviše utiče starost žene. U 20-tim i ranim 30-tim godinama, trebalo bi da postoji, u normalnim uslovima, veliki broj jajnih ćelija dobrog kvaliteta.

Naravno, postoji mogućnost da ne budu sve jajne ćelije kvalitetne, ali većina njih zadovoljava uslove kvaliteta.

U proseku, žena starosti između 15 i 25 godina ima 40% šansi da zatrudni, u svakom ciklusu. Žena starija od 40 godina ima manje od 25% šansi za prirodnu oplodnju.

Sa starošću reproduktivnog sistema smanjuje se broj jajnih ćelija, kao i njihov kvalitet, tako da preovladavaju ćelije lošeg kvaliteta, u odnosu na one kvalitetne.

Međutim, žena ne mora da ima više od 40 godina da bi njene jajne ćelije bile lošeg kvaliteta. Neke mlade žene takođe imaju ovaj problem, kao rezultat genetskih problema. Takođe, pušenje, terapija zračenjem, hemoterapija i oboljenje poznato kao endometrioza, loše utiču na kvalitet jajnih ćelija.

Ukoliko su jajne ćelije lošeg kvaliteta, nakon začeća, dešava se da plod ne opstane i dođe do spontanog pobačaja u toku prvih nekoliko nedelja trudnoće.

Takođe, nekvalitetne jajne ćelije nisu sposobne da se pričvrste za zid materice, nakon oplodnje ili mogu da se pričvrste, ali loš kvalitet im ne dozvoljava rast i deobu, što rezultira pobačajem.

 

Kako se testira kvalitet jajnih ćelija?

Postoji mogućnost testiranja kvaliteta jajnih ćelija, na šta su naročito upućene žene koje se suočavaju sa neplodnosti, kao i one starije od 37 godina.

Teško je proceniti kvalitet jajne ćelije samo na osnovu njenog posmatranja. Lekari obično implantiraju jajnu ćeliju metodom vantelesne oplodnje kako bi pratili mogućnost jajne ćelije da raste i deli se.

Postoji mogućnost procene ovog kvaliteta pomoću određenih testova.

Tretman lošeg kvaliteta jajnih ćelija

Postoje različiti tretmani koji imaju za cilj začeće. Upotreba lekova za pospešivanje plodnosti je jedan od načina da se poboljša kvalitet i kvantitet jajnih ćelija.

Lekovi koji se često koriste u te svrhe su klomifen i bromokriptin.

In vitro fertilizacija(vantelesna oplodnja, VTO) predstavlja drugi način za povećanje šanse za začeće.

Međutim, ukoliko je kvalitet jajnih ćelija suviše loš da bi i ova metoda uspela, savetuje se implantacija donorske jajne ćelije.