Trudnice

Koliki je rizik za trudnice da dobiju COVID-19? Da li je trudnicama lakše da se zaraze korona virusom? Ako se zaraze, da li će biti više bolesne od drugih ljudi?

Trenutno ne znamo da li trudnice imaju veće šanse da se razbole od COVID-19 od šire javnosti niti da li je veća verovatnoća da će imati ozbiljne bolesti. Trudnice doživljavaju promene u telu koje mogu povećati rizik od nekih infekcija. Sa virusima iz iste porodice kao i COVID-19 i drugim virusnim respiratornim infekcijama, poput gripa, žene su imale veći rizik od razvoja teške bolesti. Trudnicama je uvek važno da se zaštite od bolesti.

Kako se trudnice mogu zaštititi od dobijanja korona virusa?

Trudnice treba da rade iste stvari kao i šira javnost da izbegnu infekciju. Možete zaustaviti širenje COVID-19 tako što ćete preduzeti ove akcije:

·        Kada kašljete ili kijate, učinite to u pregib lakta ili u maramicu (i bacite je nakon toga odmah)

·        Izbegavajte bolesne ljude

·        Čistite ruke često pomoću sapuna i vode ili sredstva za čišćenje ruku na bazi alkohola.

Može li korona virus (COVID-19) izazvati probleme u trudnoći?

Trenutno ne znamo da li bi COVID-19 mogao da stvori probleme tokom trudnoće ili će uticati na zdravlje bebe nakon rođenja.

Da li se COVID-19 može preneti sa trudnice na plod ili novorođenče?

Još uvek ne znamo da li trudnica sa COVID-19 može preneti virus koji uzrokuje COVID-19 bebi tokom trudnoće ili porođaja. Nijedno novorođenče koje je rođeno od majki sa COVID-19 nije pozitivno testirano na virus COVID-19. U ovim slučajevima, kojih je mali broj, virus nije pronađen u uzorcima amnionske tečnosti ili majčinog mleka.

Ako trudnica ima COVID-19 tokom trudnoće, da li će to uticati na bebu?

Trenutno ne znamo koje rizike nosi novorođenčad od strane trudnica koje imaju COVID-19. Zabeležen je mali broj prijavljenih problema sa trudnoćom ili porođajem (npr. prevremeno rođenje detetra) kod beba rođenih od strane majki koje su tokom trudnoće bile pozitivne na COVID-19. Međutim, nije jasno da li su ovi ishodi bili povezani sa infekcijom majke.

Dojenje

Prenos COVID-19 kroz majčino mleko

Mnogo toga ostaje nepoznato o širenju koronavirusa (COVID-19). Smatra se da se širenje sa čoveka na čoveka događa uglavnom putem respiratornih kapljica koje nastaju kada inficirana osoba kašlje ili kija, slično kao što se prenosi influenca (grip) i ostali respiratorni patogeni. U ograničenim studijama na ženama sa COVID-19 i teškim akutnim respiratornim sindromom (SARS-CoV), virus nije otkriven u majčinom mleku; međutim ne znamo da li majke sa COVID-19 mogu preneti virus putem majčinog mleka.

Ukoliko je majka pozitivna na korona virus – da li i kako započeti ili nastaviti sa dojenjem – treba odrediti uz konsultaciju sa zdravstvenim radnicima. Majka sa potvrđenim COVID-19 trebalo bi da  preduzme sve moguće mere predostrožnosti da izbegne prenošenje virusa na novorođenče, uključujući pranje ruku pre nego što dotakne novorođenče i nošenje maske za lice, ako je moguće, dok doji bebu. Ako majka izmuzava mleko ručnom ili električnom pumpicom za dojku, treba da opere ruke pre nego što dodirne bilo koje delove pumpe ili boce i da sledi preporuke za pravilno čišćenje pumpe nakon svake upotrebe.