Uvećanje grudi može da bude složena operacija u toku koje se mogu javiti komplikacije. Što je invazivnnija (agresivnija) operacija obično je i veći rizik i duže vreme je potrebno za oproavak.

Pre nego što odete na operaciju povećanja grudi, razgovarajte o mogućim komplikacijama sa plastičnim hirurgom koji ima iskustva u operacijama uvećanja grudi. Rizik se može smanjiti tako što ćete odabrati veštog i iskusnog plastičnog hirurga i tako što ćete se pažljivo pridržavati uputstava hirurga, pre i posle operacije.

Neki od rizika uvećanja grudi su:

Infekcija

Ako dođe do infekcije, to je obično nekoliko dana ili nedelja nakon operacije. U retkim slučajevima može doći do infekcije dugo posle operacije dojki – čak i kada rezovi potpuno zacele. Što se ranije infekcija dijagnostikuje i leči, bolji je ishod. U težim slučajevima može biti potrebno da se ukloni implantat dok infekcija ne splasne (Implanti se kasnije vraćaju).

Asimetrija

Do nesimetričnih (različitih) dojki nakon operacije može doći iz različitih razloga, uključujući neravnomerno isceljenje. Jedno rešenje je povećanje grudi prenošenjem masnog tkiva, gde se koriste injekcije kojima se ubrizgava masno tkivo u dojke kako bi grudi izgledale simetričnije. Ova procedura može da se koristi posle rekonstrukcije dojke, za lečenje deformiteta grudi (grudi su nejednake) ili za skromna uvećanja grudi.

Propadanje implanta

Propadanje implanta je komplikacija koja se javlja kada se implantat spusti suviše nisko u tkivu dojke, uzrokujući pozicioniranje bradavice suviše visoko. Korekcija ovog problema zahteva novu operaciju uvećanja grudi.

Dupli mehur

Dvostruki mehur grudi je deformitet koji predstavlja posledicu komplikacije koja se javlja kada se jedan ili oba implantata spuste ispod donje linije dojki (inframamarnog pregiba odnosno pregiba gde se sastaju dojke i grudni koš). Ovaj efekat četiri dojke može da nestane sam od sebe. Ako ne, potrebno je ponoviti operaciju.

Sinmastija

Sinmastija predstavlja pojavu kada su dojke suviše blizu jedna drugoj. Za ispravljanje ovog deformiteta potrebna je ponovljena operacija grudi.

Kapsularna kontraktura

Kapsularna kontraktura ili stvrdnjavanje grudi, može se javiti bilo kad posle operacije, obično u roku od nekoliko meseci. Tkivo ožiljka stvara kapsulu koja pritiska implantat, uzrokujući da grudi izgledaju iskrivljene. U najtežim slučajevima implantat je težak i ružan. Sam implantat se ne promeni i ne stvrdne, ali kapsula koja stiska implantat stvara takav osećaj.


Anaplastični veliki ćelijski limfom

Implantati mogu da povećaju rizik od dobijanja retkog raka krvi pod nazivom anaplastični veliki ćelijski limfom. Do sada je bilo 60 prijavljenih slučajeva anaplastičnog velikog ćelijskog limfoma kod 5 do 10 miliona žena sa implantatima širom sveta. Ovaj broj je upečatljiv s obzirom na retkost ovog raka. Ovaj karcinom je izgleda manje agresivan kada su u grudima implantati nego kada nisu. Lečenje često podrazumeva uklanjanje implantata. Simptomi mogu da uključuju bol, otok, asimetriju i / ili grudvice.