Većina žena je svesna štetnosti konzumacije alkohola i cigareta tokom trudnoće. Međutim, mnoge nisu dovoljno svesne negativnog uticaja stresa na plod.

Visok stepen stresa i anksioznost su povezani sa zdravstvenim problemima odojčadi i dece. Ti problemi podrazumevaju nisku porođajnu težinu, prevremeno rođenje, anksioznost, teškoće sa učenjem, poremećaje pažnje i autizam.

Stres majke i prenatalni razvoj

Istraživanja su pokazala da stres u toku trudnoće može imati uticaj na razvoj detetovog mozga i čitavog tela na nekoliko načina:

Imuni sistem

Izloženost značajnom stepenu stresa u trudnoći povezana je sa visokim nivoom IgE, tipom antitela koji je u vezi sa nastankom alergijskih reakcija, u krvi pupčane vrpce budućeg novorođenčeta.

To sugeriše da stres može uticati na razvoj imunog sistema bebe, povećavajući rizik za razvoj alergija i kasnije astme.

Starenje ćelija

Na grupi od 94 zdravih i mladih osoba izvršeno je ispitivanje, koje je dovelo u pitanje uticaj stresa, kome su bile izložene njihove majke, na starenje detetovih ćelija u budućnosti. U 25-toj godini ove mlade osobe već su pokazale znake prevremenog starenja ćelija. Ovi rezultati ukazuju na to da prenatalni stres može uticati na razvoj hromozomskih  stanica koje kontrolišu proces starenja ćelija organizma.

Nervni i endokrini sistem

Treći nivo istraživanja fokusiran je na razvoj neurološkog i hormonskog puta koji kontroliše odgovor organizma na stres. Kada je trudna žena pod stresom, njena krv tad sadrži visok nivo hormona stresa-kortizola. Taj hormon cirkuliše i bebinom krvi pre rođenja, takođe. To može imati trajne posledice na dete.

Fetalni mozak je tada izložen promenjenim uslovima razvoja. S obzirom da dobija više kortizola nego što je uobičajno, smanjuje broj receptorskih ćelija koje ga izbacuju. Efekat toga je da mozak koji je u razvoju može da smanji broj tih ćelija, koje bi trebale da pomognu detetu da u budućnosti uspešno savladava stresne situacije.

S obzirom na navedene efekte koje stres može da ostavi na plod, buduće mame bi trebale da ih budu svesne i da se 9 meseci trude da ostvare mentalni sklad i da razluče koje su to situacije koje zaista moraju da ostavljaju određene stresne efekte na njih, a koje su manje bitne i zbog kojih se ne treba brinuti.

Zdravlje deteta je uvek na prvom mestu.