ultrazvuk

Šta ako ultrazvuk pokazuje da je moja beba manja ili veća nego što je to „normalno“ tj. očekivano? 

Ultrazvuk se koristi da se otkrije blizanačka trudnoća, da se prati rast bebe tokom trudnoće, da se utvrdi zdravlje bebe u materici, kao i za navođenje promene položaja bebe iz karličnog položaja u položaj gde je glava okrenuta na dole. Ultrazvuk se takođe koristi i prilikom porstupka amniocenteze.
Od svih ovih upotreba ultrazvuka, datiranje trudnoće, tj. utvrđivanje stadijuma trudnoće i termina porođaja je najčešći razlog za korišćenje ultrazvuka, posebno kada trudnica ne može da se seti datuma poslednje menstruacije (npr. kada doji ili ima nepravilne cikluse). Čak i kada žena zna datum poslednje menstruacije, ultrazvuk služi da pokaže adekvatan bebin rast, posebno kada postoji rizik od odloženog rasta, kao i u slučajevima kada majka ima visok krvni pritisak ili je pušač, ili ako postoji opasnost od preteranog rasta bebe, kao kod trudničkog dijabetesa. Nije neuobičajeno da se za bebe koje su velike za svoju gestacijsku starost ili imaju usporen intrauterini rast radi mesečni ili čak nedeljni ultrazvuk tokom trudnoće.

Kada se radi ultrazvučni pregled, najčešće se mere veličina glave, stomaka, butne kosti i količina plodove vode. Ova merenja se automatski izračunavaju u softveru ultrazvučnog aparata. Softver ima određene skale za merenje na osnovu podataka iz velikog uzorka beba u materici, a proporcije vaše bebe se porede sa tim podacima. Drugim rečima, upoređivanjem mera vase bebe i podataka dobijenih iz ovog velikog uzorka, ultrazvuk pokazuje koliko je beba stara.
Međutim , ako je vaša beba veća od proseka, ultrazvuk će njene mere uporediti sa podacima „normalnih“ mera . To stvara grešku koja se ogleda u tome da softver izračunava da je beba starija nego što zaista jeste. Na primer, recimo da su bebe najčešće teške 3,5-4 kg. Vaša beba će u 37. nedelji imati veće proporcije od “normalnih beba” koje imaju tu težinu na rođenju. Kompjuter greškom svrsta vašu bebu u grupu starijih beba jer se “normalnom” za tu starosnu grupu beba smatra ta težina. Ispadne da je vaša beba prekoračila termin dve nedelje, iako to nije zaista tako nego je ona jednostavno veća od proseka.
Dakle, merenja koja se uzimaju kasnije tokom trudnoće, kada bebe počnu da rastu različitim tempom, dovode do netačnog podatka o tome koliko je beba stara, tj. u kojoj je nedelji.  Iako je ultrazvuk nepouzdan u ovom slučaju, postoje određene upotrebe ultrazvuka koje su vrlo važne i korisne.

U ranoj trudnoći , merenje od vrha glave do dna karlice fetusa koje se obavlja pre dvanaeste nedelje, prilično je tačno. U drugom trimestru, (posle 12. nedelje), mogu da se dodaju i druga merenja. Većina beba, osim u slučajevima ranog usporenog rasta fetusa i deformiteta, raste otprilike isto do 20. nedelje trudnoće. Nakon toga su varijacije između proporcija beba sve veće. Dužina butne kosti je najduže pouzdan parameter, pouzdaniji od drugih, ali posle 36. nedelje ni taj parameter nije više pouzdan. Dakle, ako ultrazvuk posle dvadesete nedelje pokazuje da je beba manja ili veća od proporcija koje softver ima za određenu gestacijsku dob, to nije razlog za zabrinutost. Bebe su jednostavno različite i rastu različitim tempom.

Dva ultrazvuka snimljena u razmaku od mesec dana do 20. nedelje koja izračunavaju isti termin porođaju mogu se smatrati pouzdanim indikatorom starosti vaše bebe. Ako ultrazvuk pokazuje starost bebe koja se ne razlikuje više od nedelju dana od starosti izračunate na osnovu datuma poslednje menstruacije, treba se uzdati u datum poslednje menstruacije. Ako je ta razlika između 7 i 10 dana, treba se pouzdati u ultrazvuk. U kasnijoj trudnoći zvuk nije pouzdan iz razloga koje smo gore naveli.