Piće ili dva svake nedelje tokom trudnoće ne može da utiče na detetovu inteligenciju, navodi se u rezultatima novih studija u Danskoj koje su sprovedene na određenoj grupi dece starosti 5 godina.

Međutim, trudnice koje konzumiraju alkohol ne bi trebale da doslovno shvataju ove rezultate.

Iako istraživanja pokazuju da striktna apstinencija od alkohola nije neophodna tokom rane trudnoće do njene sredine, autori kažu da se rezultati moraju dodatno istražiti.

Oni savetuju da buduće majke treba da prate aktuelne smernice koje savetuju izostanak bilo kakvog konzumiranja alkohola tokom trudnoće.

U istraživanju je učestvovalo 1600  žena čija je prosečna starost bila 31. Polovina njih su prvi put majke, a skoro trećina su pušači.

Istraživači su utvrdili da su se deca čije su majke konzumirale do osam alkoholnih pića nedeljno pokazala jednako dobro na testovima inteligencije, samokontrole, sposobnosti održavanja pažnje, planiranja i organizacije kao deca čije majke nisu uopšte konzumirale alkohol tokom trudnoće.

Pijenje alkohola više od te vredosti uzrokuje štetu po plod. Prema jednoj studiji, deca žena koje su pile više od 8 alkoholnih pića nedeljno imaju manje raspone pažnje nego deca onih koje su umereno pile alkohol tokom trudnoće.

Opijanja, koja istraživanja opisuju kao ispijanje 5 ili više pića u datoj prilici nisu imala značajan uticaj na moždane funkcije. Međutim, smernice koje se savetuju trudnicama preporučuju striktno izbegavanje ovakvog konzumiranja. Treba imati u vidu da su rezultati primenljivi na širu populaciju i da se izuzeci događaju.

Lekari su i dalje podeljeni kad je ovakvo savetovanje u pitanju, jer je nemoguće tačno odrediti količinu alkohola koja je štetna.

Treba imati u vidu da konzumiranje alkohola tokom trudnoće neće doneti nikakve beneficije vašem detetu ili vama.

Iako istraživanja pokazuju da alkohol ne uzrokuje značajan nivo štete među širom populacijom, ta izjava nije važna pojedincu koji dokazuje izuzetak i čije dete snosi posledice kao rezultat upotrebe alkohola tokom trudnoće.

Pored problema u razvoju nervnog sistema, pijenje alkohola tokom trudnoće može da doprinese manjoj telesnoj težini od proseka, problemima sa rastom, lošoj koordinaciji, i drugim problemima koji predstavljaju doživotne posledice. Konzumiranje alkohola  može povećati rizik od pobačaja i mrtvorođenja.

Ne postoji bezbedna količina alkohola za koju se sa sigurnošću može tvrditi da neće uzrokovati nikakvu štetu plodu.

Ukoliko je buduća majka konzumirala alkohol pre nego što je saznala da je trudna, dakle u ranom stadijumu trudnoće, po svemu sudeći to neće učiniti štetu plodu. Međutim, ukoliko napravi izbor da nastavi sa upotrebom alkohola, to je potencijalno prizivanje problema.

Treba biti svestan toga da se nikad ne može sa sigurnošću znati da li će alkohol učiniti štetu bebi ili ne.

Jedno je sigurno. Izbegavavanje ovog rizika će doneti vašoj bebi samo dobro.