Uobičajeni karcinomi koji metastaziraju na kosti

Kosti, pluća i jetra su najčešća mesta gde se šire ćelije raka, odnosno gde „metastaziraju“.

Kada dospeju u kosti, ove ćelije mogu da formiraju nove metastatske tumore. Da li to onda znači da imate rak kostiju? Ne, vi još uvek imate tip raka koji vam je dijagnoziran, ali je on sada metastazirao. Na primer, rak dojke koji se širi je poznat kao „metastatski rak dojke.“ Metastatski rak u kostima zove se metastaza u kostima.

Metastaza u kostima: karcinomi koji se najčešće šire na kosti

Metastaza u kostima je verovatnija kod sledećih karcinoma:

 • rak dojke
 • rak prostate
 • rak pluća
 • rak bubrega
 • rak štitne žlezde

Oko tri od četiri slučaja metastaze u kostima rezultat su tumora u dojci, prostati, plućima ili bubrezima. Skoro 70% ljudi sa naprednim rakom prostate ili grudi imaju koštane metastaze, kost je obično prva oblast metastaza ovih vrsta raka.

Kako i zašto rak metastazira u kostima

Širenje raka na kosti je složen proces koji lekari tek počinju da razumeju. To podrazumeva interakciju između ćelija raka i:

 • Primarnog tumora (gde je rak počeo)
 • Krvi ili limfe
 • Kostiju

Da bi došlo do metastaze, ćelije raka prolaze kroz promene. Prvo, one se otrgnu od primarnog tumora. Zatim ulaze u krvotok i limfni sistem. (Limfni sudovi su slični krvnim sudovima, ali su deo imunog sistema.) Gde će ćelije raka putovati zavisi od toga gde putuju krv i limfa. Drugi faktor može biti koliko je mesto metastaze blizu mesta gde je rak počeo.

Ćelije raka se zapravo takmiče sa matičnim ćelijama za prostor u kostima. Nedavna istraživanja sa miševima i rakom prostate pokazala su da ove ćelije raka koriste isti signal da se presele u kosti kao i matične ćelije koje formiraju krvne ćelije.

Kada se nađu u kostima, ćelije raka moraju da izbegnu napade imunog sistema. Tako one mogu proći kroz više promena. To znači da novi tumor može biti nešto drugačiji od primarnog tumora. To može otežati lečenje.

Zašto i gde se tumori formiraju u kostima

Vrsta raka može imati neke veze sa tim zašto se tumori formiraju u kostima. Određene vrste raka mogu da oslobode proteine koji utiču na to kako se tumor formira.

Kosti predstavljaju plodno tlo za rast tumorskih ćelija, jer su to oblasti stalnog prometa i rasta ćelija. Ćelije kostiju oslobađaju supstance koje mogu stimulisati brži rast raka. Iz nekog razloga, ćelije raka se lakše nakače na kosti nego na druge supstance u telu.

Na koje kosti se najčešće karcinomi šire? Ćelije raka mogu ići bilo kuda, ali one najčešće idu na najveći izvor krvi. To uključuje kosti u:

 • Kičmi
 • Karlici
 • Rebrima
 • Nadlakticama
 • Butinama