Zarastanje preloma(lat. fractura)  je proces koji je povezan sa faktorima kao što su godine starosti pacijenta, opšte zdravlje, ishrana, nutritivno snabdevanje kosti putem cirkulacije, kao i tretman preloma.

Slede saveti koji će olakšati proces zarastanja kosti:

Prestanite da pušite!

Kod pacijenata koji puše prisutno je znatno duže prosečno vreme zarastanja kosti nakon preloma. Takođe, postoji i veliki rizik za pojavu nemogućnosti zarastanja kosti.

Pušenje menja protok krvi do kosti, a ta krv je neophodna za adekvatnu ishranu kosti nutritijentima koji omogućavaju kosti da zaraste.

 

Izbalansirajte ishranu

Isceljenje kosti zahteva unos veće količine nutritijenata kroz ishranu nego što je to slučaj u normalnim, fiziološkim uslovima očuvanog kontinuiteta kosti.

Ishrana pacijenta sa povredom lokomotornog sistema treba da bude izbalansirana, tako da osigura adekvatan unos nutritijenata pomoću svih grupa namirnica(voće, povrće, meso, mlečni proizvodi)

Obratite pažnju na unos kalcijuma

Pacijenti sa prelomom kosti se često fokusiraju na ovaj faktor u procesu zarastanja, ali fokus treba da bude na nutritijentima i unosu kalcijuma kroz određene namirnice.

Zato treba uzimati preporučene doze kalcijuma, ili njegov unos obezbediti kroz ishranu.

 

Poštujte plan lečenja

Vaš lekar će vam nakon konstatacije frakture odrediti odgovarajući tretman, koji se sastoji iz etapa.

Ovaj tretman treba ispoštovati. On može uključivati operativni zahvat, upotrebu štaka i sl.

Novonastalim uslovima se treba prilagoditi u skladu sa svojim maksimalnim mogućnostima i to će olakšati oporavak.

Ukoliko uklonite imobilizaciju sa povređenog ekstremiteta ili opteretite nesraslu kost težinom bez dozvole lekara, tj kada je ona još uvek u procesu zarastanja, odložićete vreme oporavka i učiniti sebi štetu.

Konsultujte se sa lekarom

Postoje frakture koje mogu imati alternative tretmana. Tu spadaju npr. Džonsove frakture stopala. Studije su pokazale da ove frakture zarastaju uz pomoć imobilizacije i poštedu noge, tj stopala od opterećenja, upotrebom štaka. Mnogi lekari će se, međutim, odlučiti za operativno lečenje ovih fraktura jer ono ubrzava  sam oporavak.

Operacija nosi sa sobom određene rizike, tako da ova opcija treba da  bude pažljivo razmotrena.

 Elektroterapija

U težim slučajevima elektroterapija može biti od pomoći u lečenju preloma kostiju.

Elektroterapijske procedure koje se koriste u ove svrhe su elektrostimulacija eksponencijalnim strujama, ultrazvuk i magneti.