1. Ograničite unos alkohola na 2 do 3 pića nedeljno

Veruje se da konzumiranje alkohola, čak i u malim količinama, povećava rizik za nastajanje raka dojke. Zato većina lekara preporučuje ukidanje konzumacije vina, piva i žestokih alkoholnih pića.

Skorašnja studija pokazala je da postoji veza između nastanka tumora koji su poznati kao hormon-osetljivi tumori i konzumacije alkohola, i to u visokom procentu (70%).

Imajući ovo u vidu, pobrinite se da smanjite konzumaciju alkohola na najmanju moguću meru.

2. Vežbajte najmanje 3 puta nedeljno

Ukoliko ste u mogućnosti, treba da vežbate i češće, što više vežbate to bolje. Kada vežbate brzina srčanog rada treba da bude veća od onog bazičnog minimum 20 minuta u kontinuitetu. Duge šetnje su takođe dobar izbor, međutim energičnije vežbe koje dovode do znojenja su još bolje za srce i one smanjuju rizik od nastanka raka.

3. Održavajte zdravu telesnu težinu ili smanjite kilažu ako je prekomerna

Istraživanja pokazuju da je prekomerna telesna telesna težina ili gojaznost(naročito nakon menopauze) činioc koji povećava rizik od nastanka raka dojke. Taj rizik je veći ako je gojaznost nastala u zrelom dobu. Studija koja je izvršena 2008. godine pokazala je da gojazne žene imaju nižu stopu preživljavanja kada je u pitanju rak dojke, i da imaju veće šanse da obole od neke od agresivnih bolesti, nego žene prosečne težine.

4.Radite jednom mesečno samostalni pregled dojke

Informišite se kod svog lekara o pravilnom samopregledu dojke i redovno ga vršite, jednom u mesec dana. Redovnim samopregledom povećavate mogućnost da eventualne promene na dojci uočite pre redovnog mamografskog pregleda i tako doprinesete njegovom ranom otkrivanju pa tako i efikasnijem lečenju.

5. Posle 40-te godine vršite mamografski pregled jednom godišnje

Rano otkrivanje tumora povećava šanse za dobijanje borbe za život. Ukoliko se tumor otkrije u najranijoj fazi, stopa preživljavanja je velika, međutim ukoliko se otkrije u odmaklom stadijumu ili metastatskoj fazi, šanse su znatno manje.