Navešćemo najčešća pitanja vazana za noćno umokravanje kod dece (eneureza).

Zašto moje dete mokri u krevet?

Pitanje na koje je potrebno odgovoriti je da li vaše dete konstantno mokri u krevet, i nema suve noći, ili je mokrenje u krevet problem koji se javio nedavno.

To su dve različite situacije. Kada većinom vremena dete ne može da se suzdrži od umokravanja, taj problem je poznat kao primarno mokrenje( med. primarna eneureza).

Mnogo manji broj dece pati od sekundarnog mokrenja u krevet ili sekundarne eneureze.

U ovom slučaju, dete je suvo noću duže vreme, i godinu dana, a zatim počinje da mokri u krevet.  To je neobično, i postoji mogućnost da je posledica psihološkog stresa ili traume. Ali, ovi uzroci se javljaju u manje od 10 procenata slučajeva.

Najčešće, dete ima primarnu eneurezu, a nakon temeljnog fizičkog pregleda i ispitivanja urina, nijedan medicinski razlog nije utvrđen.

U tom slučaju, uzrok se retko uvidi. Jedno od petoro dece u uzrastu od pet godina ima ovaj problem.

Šta je glavni uzrok mokrenja u krevet?

Mokrenje u krevet primarnog tipa je izgleda genetski uslovljeno. Moguće je da je jedan ili oba roditelja mokrilo u krevet u tom uzrastu.

Najpopularnija teorija je da deca koja mokre u krevet imaju blago kašnjenje u sazrevanju  nervnog sistema. Kada je bešika puna, mozak koji je u snu treba da pošalje signal bešici da ne izbacuje urin. Ako je nervi sistem manje razvijen, poruka ne stiže tim putem.

Druga teorija je da su deca koja mokre u krevet veoma čvrstog i dubokog sna. Oni spavaju toliko čvrsto da mozak ne šalje signale bešici da ne izbacuje urin.

Neki stručnjaci pak tvrde da deca koja mokre u krevet mogu jednostavno proizvoditi više urina noću nego ostala deca, i to dovodi do toga da bešika ne može da podnese toliku količinu urina. Drugi tvrde da bešika dece koja mokre u krevet je manjeg kapaciteta da zadrži određenu količinu urina, nego što je to slučaj kod druge dece.

Šta učiniti da noćno umokravanje prestane?

Prvi korak je da roditelj razgovara sa pedijatrom o ovom problemu, što mnogi roditelji ne čine, jer im je neprijatno, ili je neprijatno njihovom detetu. Međutim, ovaj postupak je neophodan kako bi se isključili svi medicinski uzroci.

Urinarni test  npr. može da otkrije infekciju urinarnog trakta ili višak šećera u mokraći kao uzrok.

Ponekad sekundarna eneureza može biti izazvana psihičkim stresom, ili ako je dete nedavno pretrpelo određenu katastrofu, kao što je požar, saobraćajna nesreća ili zemljotres.

U većini slučajeva, pak, dete prestaje da mokri u krevet kako vreme odmiče i ono postaje starije, i tako se najčešće problem rešava sam od sebe.

U kom uzrastu treba preduzeti nešto povodom noćnog umokravanja?

Nije nužno da bilo šta preduzmete, dok to ne smeta vašoj porodici i detetu samom prvenstveno, i ono odluči da se izbori sa tim.

Tada treba potražiti pomoć pedijatra u rešavanju problema, jer većinom ovaj problem se drastično smanji u roku od godinu dana.

Koje je najbolje rešenje protiv mokrenja u krevet?

Prilično je jasno da urinarni alarmi najbolje utiču na rešavanje problema.

Mnogi modeli alarma su dostupni, i svi uključuju senzor vlažnosti. Alarm se oglasi kad detektuje urin.

On obuči mozak koji je u snu da inhibira kontrakcije bešike i prevenira otpuštanje urina.

Tako najviše dece ostaje suvo.

Još bolje, ona ostaju suva i nakon što se alarm ugasi.

Loša strana alarma

Treba da prođe određeno vreme da bi alarm ostvario ovu svoju finkciju, obično su to meseci. Oni zahtevaju učešće roditelja, koji će morati da ustaju iz kreveta i da odvode dete u kupatilo. To zahteva puno posvećenosti.

Druga strategija je da probudite vaše dete 2 ili 3 sata nakon što je otišlo na spavanje, i odvedete ga da mokri. To je često efikasan način.

Dete može upotrebljavati donje rublje za jednokratnu upotrebu, kako bi se problem olakšao.

Ograničavanje unosa tečnosti posle večere moglo bi da pomogne. Ali, ako je vaše dete žedno, to nije rešenje.

Ono što je veoma bitno je da ne treba vršiti pritisak na dete tako što ćete ga kažnjavati i stvarati dodatnu tenziju koja je najmanje potrebna.

Detetu je dovoljno neprijatno zbog tog problema, i treba da ga uverite da će ono to vremenom prerasti i sa strpljenjem treba razgovarati sa njim.

Ono mora imati vašu podršku i tako će njegovi motivi za rešavanje problema biti zdraviji i rezultati će brže biti vidljivi.