Veliki broj ljudi koji boluju od poremećaja funkcije štitne žlezde živi u neznanju da je ovaj poremećaj prisutan u njihovom organizmu.

Tiroidna žlezda u obliku leptira, koja se nalazi u predelu vrata,  gospodar je metabolizma. Abnormalnosti u njenom funkcionisanju neizostavno dovode do poremećaja metabolizma.

Poremećaj  funkcije štitne žlezde ugrožava zdravlje čoveka sa više aspekata, a posebno u smislu depresije, smanjenja energetskog nivoa organizma i promena u telesnoj težini.

S obzirom na to da nedijagnostikovani problem sa tiroidnom žlezdom dramatično može povećati rizik od nastanka bolesti srca, gojaznosti, depresije, anksioznosti, gubitka kose, seksualne disfunkcije, neplodnosti i mnoštva drugih oboljenja, veoma je važno prepoznati  njene simptome i u skladu sa njima reagovati u cilju regulisanja ovog poremećaja.

Osoba ne mora imati sve nabrojane simptome, ali ti simptomi najčešće ukazuju na problem u funkciji štitne žlezde.

1. Bolovi u mišićima i zglobovima, tendinitis

Bolovi u mišićima i zglobovima, slabost u rukama i tendencija ka razvitku sindroma karpalnog tumela u rukama/šakama, tarzalnog tunela u nogama i plantarnog fascitisa u stopalu mogu ukazivati na poremećaj funkcije štitaste žlezde.

2. Nelagodnost u predelu vrata, uvećanje štitne žlezde

Osećaj oticanja u vratu, nelagodnost u vidu stezanja, kao kravatom, hrapavost glasa ili vidljivo uvećanje štitne žlezde mogu biti znaci „strume“-uvećanja štitne žlezde koje predstavlja simptom poremećaja njene funkcije.

3. Promene na koži i kosi

Kosa i koža su osetljive na promene koje se događaju na nivou tiroidne žlezde, a gubitak kose je posebno vezan za ovaj poremećaj.

Ukoliko je pristutan hipotireodizam-smanjena finkcija štitne žlezde, kosa često postaje krhka, gruba i suva, lako se kida i sa lakoćom opada.

Koža može da postane gruba, suva i perutava.

Takođe, hipotireodizam odlikuje i neobičan gubitak malja spoljne ivice obrva.

Pri hipertireodizmu, opadanje kose takođe se može javiti, a koža postaje tanka i krhka.

 4Problemi sa varenjem

Dugotrajna opstipacija često je povezana sa hipotireozom, a dijareja i sindrom iritabilnog kolona sa hipertireozom.

5. Menstrualni poremećaji i negativan uticaj na plodnost

Obilnje, češće i bolne menstruacije često su povezane sa hipotireozom, a menstruacije kraćeg trajanja, retkog pojavljivanja i manje obilne, povezuju se sa hipertireozom.

Neplodnost može biti povezana sa nedijagnostikovanim problemom u funkciji štitaste žlezde.

 6. Porodična istorija bolesti

Ukoliko je poremećaj štitne žlezde prisutan u porodičnoj istoriji bolesti, postoji veći rizik od obolevanja.

  7Povišen i prenizak holesterol

Povišene vrednosti holesterola u krvi, koje ne reaguju na regulaciju ishrane, fizičku aktivnost i medikamente, predstavljaju znak nedijagnostikovanog hipotireodizma. Neuobičajno niske vrednosti holesterola u krvi mogu biti znak hipertireodizma.

 8. Depresija i anksioznost

Depresija ili anksioznost, uključujući iznenadne napade panike, mogu biti simptomi poremećaja štitne žlezde. Hipotireodizam obično je povezan sa depresijom, dok se usled hupertireodizma javljaju anksioznost i napadi panike.

Depresija koja ne reaguje na medikamente može biti znak nedijagnostikovanog hipotireodizma.

9. Promene u telesnoj težini

Teškoća gubitka suvišnih kilograma može biti znak hipotireodizma. Osoba takođe može mršaviti iako nije promenila prehrambene navike niti se kretala više nego obično. Neobjašnjive varijacije telesne težine mogu biti znak kako hipo tako i hipertireodizma.

10. Umor

Osećaj konstantne iscrpljenosti, koji je prisutan i nakon 8-10h noćnog spavanja može biti znak poremećaja funkcije štitne žlezde. Usled hipertireodizma može se javljati nesanica koja osobu ostavlja umornom tokom ostatka dana.