Vežba može da uspori propadanje mišića, povećava snagu i smanjuje upale izazvane starenjem i srčanim problemima, prema novom istraživanju u časopisu Circulation.

Korist od vežbanja za srčane bolesnike je slična kao i kod svih drugih ljudi. Izbegava se nekorišćenje i propadanje mišića, i telo lakše podnosi više vežbe, bez obzira na starost pacijenta.

Mnogi lekari i osiguravajuća društva veruju da srčana rehabilitacija ne pomaže kod starih ljudi. Međutim, istraživanja pokazuju drugačije.

Između 2005. i 2008, istraživači su sakupili 60 pacijenata sa srčanim problemima i 60 zdravih dobrovoljaca. Polovina svake grupe bila je mlađa od 55 godina, a druga polovina starija od 65 godina. Dakle, prosečna razlika između grupa bila je 20 godina. Polovina učesnika u svakoj starosnoj grupi radila je četiri nedelje aerobne vežbe. Istraživači su uradili biopsiju mišića učesnicima na početku i na kraju istraživanja.

U obe starosne grupe, četiri treninga od 20 minuta aerobnih vežbi dnevno, pet dana nedeljno, plus jedno jednosatno grupno vežbanje dovelo je do povećane izdržljivosti mišića i unosa kiseonika. Srčani bolesnici ispod 55 godina povećali su unos kiseonika za 25%, dok su bolenici stariji od 65 godina povećali taj unos za 27%.

Koristeći rezultate biopsije, istraživači su otkrili da je nivo mišićnog proteina, poznatog kao MuRF1, koji ukazuje na srčane probleme, bio veći kod učesnika sa insuficijencijom srca nego kod njihovih zdravijih kolega. Međutim, vežbanje smanjuje nivo MuRF1 i smanjuje upalu mišića, koja se meri na osnovu nivoa proteina TNF-alfa.

Snaga mišića nogu je izmerena pre i posle vežbanja. Mlađi i stariji pacijenti koji pate od srčane insuficijencije povećali su mišićnu snagu posle četiri nedelje režima vežbanja. Veličina mišića ostala je nepromenjena.

Ova otkrića nagoveštavaju da se vežbanjem može ojačati srčani mišić i da vežba ima pozitivn efekat čak i na starije bolesnike.

Vežbanjem se smanjuje propadanje mišića, a povećava se njihov rast, pa se smanjuje i netolerantnost srčanih bolesnika na fizičke vežbe.

Tokom poslednje tri decenije, broj infarkata se povećao četiri puta i nastaviće da se povećava, najviše zbog starenja stanovništva.

izvor: medicalnewstoday.com