U studiji obavljenoj u Velikoj Britaniji 2008.  grupa žena je gledala niz digitalno izmenjenih fotografija muškaraca. Svaki muškarac imao je pet različitih „izgleda“: sveže izbrijan, brada od dva dana,od nedelju dana, bradu srednje dužine i dugačku bradu.

Učesnice su procenjivale sledeće osobine muškaraca na slikama: snagu, zrelost, agresivnost, dominaciju i muškost. Žene su takođe procenjivale muškarce na osnovu potencijala za dugoročne i kratkoročne (za jednu noć) veze.

Žene su davale najniže ocene muškarcima izbrijanog lica i njima su davale najmanje šanse za dugu vezu.

Puna brada izazvala je percipranje zrelosti, agresije i dominacije, ali ih učesnice nisu ocenile kao dovoljno privlačne za započinjanje veze.

Ali blago izrasla brada od dva, tri, do sedam dana pokazala se kao najprivlačnija ženskom polu, a učesnice su takođe ovim muškarcima dale najveće šanse za kratke i duže veze.

Prema jednom manje naučnom istraživanju jedne kompanije za proizvodnju žileta u Australiji, žene povezuju facijalne malje sa seksualnom razuzdanošću, ali da li će ih brada privući ili ne zavisi i od toga koliko je uredna i održavana.