Većina muškaraca koji varaju nisu nesrećni u braku.

56% muškaraca koji su imali afere bili su srećni u braku. Poređenja radi, samo 34% žena koje su imale afere bile su srećne ili veoma srećne u braku.

Muškarci češće nego žene navode seksualne motive za neverstvo i manje je verovatno da će se zaljubiti u vanbračnog partnera. Žene su više zainteresovane za nadoknađivanje  stvari koje nemaju u braku i za zamenjivanje bračnog partnera.  Za muškarce, to su sekundarni razlozi. Primarni razlog je seksualno zadovoljstvo sa novim partnerom koji im je zanimljiv jer predstavlja nešto nepoznato i novo.

Žene češće nego muškarci navode usamljenost kao razlog za neverstvo.

Stručnjaci kažu da većinu vremena, motivacija za neverstvo se razlikuje među polovima. Muškarci su u potrazi za više seksa ili pažnje, a žene traže da popune emotivnu prazninu.

Preljuba nije vodeći uzrok razvoda.

Iako je neverstvo glavni razlog raskida veza nevenčanih parova koji zajedno žive, ne važi isto za bračne parove. Bračni parovi često navode da je razlog za razvod nesposobnost da komuniciraju i otuđenost.

Koji procenat muževa navode da su imali seks van braka?

Tačan odgovor: 25%
Kada se pod prevarom podrazumevaju emocionalna bliskost ili seksualna bliskost bez polnog odnosa (npr. ljubljenje), broj skače na 45 odsto.

Koji procenat žena kaže da su imale vanbračnu aferu?

Tačan odgovor: 15%
Kada se pod prevarom podrazumevaju emocionalna ili seksualna bliskost bez seksualnog odnosa (npr. ljubljenje), broj skače na 35 odsto.

Ako sumnjate da vas partner vara, trebalo bi da razgovarate o tome sa njim čak i ako nemate konkretne dokaze.

Stručnjaci kažu da je važno pozabaviti se što pre brigama o neverstvu, ako postoje, čak i ako nemate jasan dokaz da vas partner vara. Bez obzira da li je do neverstva došlo ili ne, par treba da reši probleme koji se tiču poverenja i komunikacije kako bi dalje unapređivali svoju vezu.

Visoko obrazovani ljudi će manje verovatno imati ljubavne afere nego manje obrazovani ljudi.

Visoko obrazovani ljudi imaju manje šanse da budu neverni od svojih manje obrazovanih vršnjaka. U jednom istraživanju sprovedenom 2000-ih, 13% fakultetskih obrazovanih ispitanika imalo je seks van braka, u poređenju sa 19% onih koji imaju srednje obrazovanje, i 21% onih sa najmanjim obrazovanjem (oni koji imaju samo osnovnu školu).

Žena ima najmanju verovatnoću da bude neverna, ako je njen prihod mnogo manji od prihoda njenog muža.

Žene će najmanje verovatno varati muža kada zavise od njegovog prihoda. One najmanje varaju svoje muževe jer se plaše za svoju egzistenciju u slučaju da muž otkrije njihovu aferu.

Muškarac će verovatno prevariti svoju ženu ako je njegova supruga glavni hranitelj.

Muškarci koji su u potpunosti zavisni od prihoda svog ženskog partnera imaju pet puta veće šanse da varaju nego muškarci koji zarađuju isto koliko i njihove žene. Međutim, kada se uzmu u obzir starosno doba, nivo obrazovanja, pohađanje verske službe i zadovoljstvo u vezi, odnos između ekonomske zavisnosti i neverstva ne važi.
Postoji veća verovatnoća da će muškarac prevariti ženu ako je on glavni hranitelj.
Ironično, ista istraživanja otkrivaju da muškarci koji donose kući najveći deo prihoda domaćinstva takođe će verovatnije varati svoju ženu. Muškarci će najmanje verovatno varati žene kada njihovi partneri zarađuju oko 75% prihoda domaćinstva.

Koji su najčešći znaci da vas partner vara?

Stručnjaci kažu da partneri koji varaju često počinju više da obraćaju pažnju na svoj izgled, kritikuju svoje supružnike, i / ili daju im poklone bez nekog posebnog razloga.  Kada jedan partner stalno kritikuje drugog, on verovatno priprema teren da prebaci krivicu na drugog partnera.  Partner koji daje poklone verovatno to radi zbog osećanja krivice.

Genetsko testiranje može pomoći da se odredi kolika je verovatnoća da će vas partner prevariti.

Geni vezani za ponašanja kojima je cilj doživljavanje raznih senzacija, kao što su  konzumiranje alkohola ili kockanje, takođe mogu biti povezani sa promiskuitetom i neverstvom, prema nedavnoj studiji. Studija je bila fokusirana na DRD4 gen koji je povezan sa ponašanjem koje za cilj ima nagradu ili dobar osećaj. Ljudi sa genetskom varijacijom DRD4 pod imenom 7R+ imaju veće verovatnoće da će počiniti neverstvo ili biti promiskuitetni, 50% ljudi sa 7R+ izjavilo je da su bili neverni, u poređenju sa 22% ljudi koji nemaju tu genetsku varijaciju.

Zajednička bračna terapija se preporučuje kao najbolji način da se brak oporavi posle neverstva

Prvi prioritet parova koji su doživeli neverstvo treba da bude obnova poverenja, što se najbolje postiže kroz zajedničku terapiju.  Ako oba partnera traže pomoć kod psihoterapeuta samostalno, mogli bi izgraditi zid tajnosti i privatnosti i dovesti do daljeg otuđenja.