Oči

Oči vaše mačke mogu vam mnogo reći o njenom stanju uma. Kada mačka gleda bez treptanja, da li ona želi nešto od vas ili oseća neprijateljstvo? Fiksiran pogled i kruto telo može da znači neprijateljstvo, ali isti pogled može značiti da mačka od vas traži maženje ili neki drugi oblik pažnje ako je mačka opuštena. Kada mačka često trepće i zatvara oči s vremena na vreme, to znači da prema vama oseća poverenje. Ako zadrema u  vašem prisustvu, to je takođe znak poverenja.
Ako se u sred bela dana mački jako prošire zenice,  to znači da osećaju bol ili su spremni da se bore ili beže. Zenice se šire da bi uhvatile više svetlosti.
Široko otvorene oči označavaju budnost i povećanu mentalnu aktivnost – to znači da je mačka spremna za akciju. Ako su joj oči poluzatvorene mačka je sanjiva, ili samozadovoljna.

Uši
• Uši su uspravljene i nagnute napred – mačka je obazriva, pažnja joj je usmerena ka napred
• Uši su okrenute bočno poput avionskih krila – spremna je za napad
• Uši su pritisnute unazad uz glavu a mačka ima oblik zmije – ekstremna odbrambenost
• Jedno uho napred  a drrugo nazad – nedoumica
• Uši se rotiraju poput satelita – slušaju pažljivo u pokušaju da pronađu izvor zvuka.

Usta

• Otvorena usta. Mačka gleda u daljinu, donja vilica je opuštena, i mačka izgleda kao da pravi grimace od bola. Ona u stvari pokušava da detektuje feromonalne mirise u vazduhu.

• Otvorena usta sa povučenim usnama. Mačka pokazuje zube i šišti. Tako mačka pokazuje agresiju i pokušava da zastraši.

• Zevanje. Zevanje ukazuje na stres, nesigurnost, ili ponekad spremnost za akciju.

Rep
Položaj i pokreti repa nude uvid u psihu vaše mačke.

• Savijen rep uz telo- strah, odbrambenost
• Rep na pola koplja koji se kreće polako sa jedne na drugu stranu – ukazuje na blagu zainteresovanost
• Rep: vertikalan ili uspravan – ukazuje na iščekivanje i / ili pozdrav
• Rep: vertikalan, ali na jednu stranu – ukazuje na razigranost
• Rep savijen preko leđa mačke – ukazuje na očekivanje / praćenje
• Kod ženki, rep savijen uz jednu stranu tela ukazuje na seksualnu prijemčivost
• Rep u niskom položaju sa vrhom koji se trza – ukazuje na proganjanje, i predatorski stav
• Rep kojim mačka mahnito maše – ukazuje na uzbuđenost / agresiju
• Nakostrešen rep  – ukazuje na strah i agresiju

Obeležavanje teritorije
• Trljanje. Vaša mačka može trljati ili pritiskati lice o predmete jer ih tako obeležava suptilnim biološkim mirisima. Trljanje čelom ili obrazima ukazuje na naklonost, ali trljanje bradom označava teritorijalno obeležavanje.
• Grebanje nameštaja. Grebanje ne služi mačkama da oštre svoje kandže, već za vizuelno obeležavanje i obeležavanje mirisima. Šape su opremljene žlezdama koje otpuštaju miris.
• Obeležavanje objekata urinom ili fekalijama. Ovo je još jedan način da mačka obeleži teritoriju, mirisi služe kao upozorenje drugim mačkama.
•.Kada je ekstremno uplađena, mačka može da isprazni analnu vrećicu. Analna vrećica sadrži sekret za koji se veruje da sadrži feromon straha koji služi da podseti mačku da ne dolazi ponovo na to mesto.

Kako vi tumačite govor tela svoje mačke?