Da li zeleni čaj može da  spreči rak ili da se bori protiv raka?

Postoji dosta kontroverze oko toga da li zeleni čaj sprečava ili suzbija rak. Postoje studije koje podržavaju ovu tvrdnju i druge koje je odbacuju.

Nakon pregleda studija u vezi sa zelenim čajem i rakom, američka Administracija za hranu i lekove utvrdila je da potrošnja zelenog čaja nema nikakav uticaj na smanjenje rizika od dobijanja raka.

Administracija za hranu i lekove izjavila je da su dve opširne studije pokazale da zeleni čaj ne smanjuje rizik od dobijanja raka dojke, a jedna dosta slabija studija je pokazala suprotno. Administracija je prihvatila rezultate prvo navedenih istraživanja.

Takođe, na osnovu pouzdanih studija, Administracija za hranu i lekove zaključila je da je malo verovatno da zeleni čaj smanjuje rizik od raka prostate.

Administracija je takođe zaključila da postojeći dokazi ne podržavaju tvrdnju da potrošnja zelenog čaja smanjuje rizik od bilo koje druge vrste raka.

Mnogi istraživači smatraju da, ako zeleni čaj sprečava rak, onda bi trebalo da se konzumira u velikim količinama. Prema istraživanjima na životinjama sprovedenim u čuvenoj američkoj  klinici Mejo,   konzumiranje velike količine zelenog čaja ima kancerogeno dejstvo.

kit ket sa zelenim čajem, evroazijska senzacija