Aneurizme: operisati ili ne?

Oni koji znaju da imaju moždane aneurizme imaju osećaj da žive sa malom tempiranom bombom u glavi. I što je još gore, mnogi ljudi i ne znaju da je imaju, ona ne pravi smetnje, a možda nikada i neće. U stvari, rizik od prskanja aneurizme je samo1:100 svake godine. Ali ako aneurizam pukne, šanse za preživljavanje su 1:2, a šanse za preživljavanje bez teških oštećenja mozga su samo 1:4.

Aneurizma je mehurić ispunjen krvlju koji je izbočen na zidu arterije mozga. Neki ljudi sa aneurizmom imaju glavobolje ili probleme sa vidom, ali većina nema nikakvih simptoma sve dok aneurizma na kraju ne eksplodira, i krv se izlije u moždano tkivo izazivajući moždani udar, oštećenja mozga ili čak smrt.

Da li treba raditi ispitivanja kojima bi se utvrdilo postojanje nepuknutih aneurizama? I ako ih ima, da li treba ići na operaciju? Evo šta kaže Američko udruženje za srce i moždani udar.

Posledice pucanja aneurizme su toliko ozbiljne da je veoma važno odlučiti koje pacijente treba podvrgnuti lečenju. Svi tretmani nose izvestan rizik, zbog čega se tretman mora individualizovati, prilagoditi pojedinačnom pacijentu.

Niko ne može znati da li će doći do oštećenja aneurizme samo gledajući u nju.

Najveća međunarodna studija do sada pokazala je da nepuknute aneurizme manje od 10 mm imaju mali rizik od pucanja, pod uslovom da bolesnik nije ranije imao krvarenja u mozgu.

To je iznenadilo mnoge stručnjake koji su navikli da leče gotovo sve identifikovane nepuknute aneurizme. Međutim, pošto se ne može isključiti mogućnost krvarenja usled pucanja čak i malih aneurizama, preporučuje se da se pacijenti sa malim aneurizmima razmotre za operaciju, u zavisnosti od njihove starosti i drugih faktora.

Uglavnom se podržava operacija kod mlađih pacijenata, ali mnogo manje kod najstarijih pacijenata sa najmanjim aneurizmima. Sve se svodi na pitanje koliko je star pacijent i koliko dugo se očekuje da on još živi.

Pacijenti stari 65 godina i stariji imaju četiri do pet puta više komplikacija tokom operacije – uključujući i smrt – nego pacijenti mlađi od 45 godina. I pošto stariji pacijenti imaju kraći životni vek nego mlađi pacijenti, kraći period su u opasnosti od pucanja aneurizme.

Gotovo polovina pacijenata umre u roku od 30 dana od pucanja aneurizme, a oko polovina od preživelih imaju ireverzibilno (nepovratno, nepopravljivo) oštećenje mozga. Dakle, ako vaše moždane aneurizme puknu, šanse da se potpuno oporavite su 1:4.

Aneurizme koje su velike, rastuće, ili izazivaju simptome imaju veće šanse da puknu. Ostali faktori koji utiču na to da se ipak uradi operacija aneurizma su ranija pucanja aneurizma ili postojanje aneurizama kod vaših rođaka. Ako se aneurizme ne operišu, treba periodično pratiti njihovo stanje skeniranjem mozga.

Iako je operacija aneurizma obično veoma bezbedna, a ishod je obično dobar, mnogo manji procenat smrtnih ishoda operacije imaju bolnice koje često rade ove zahvete nego bolnice koje ih retko rade. Pažljivo birajte gde ćete raditi operaciju.

Obično se ispitivanja mozga u potrazi za aneurizmima rade kod ljudi čiji su dva ili više bliska rođaka imala ili imaju aneurizme. Pacijenti kojima su već pucale aneurizme takođe treba da periodično idu na skeniranje mozga, jer je stopa formiranja novih aneurizama 1% do 2% godišnje.