Ovo pitanje bilo je predmet brojnih rasprava već dugi niz godina, ali odgovor se još uvek ne zna.  Međutim, sve veći broj istraživača naginje ka ideji da za sve nas postoji barem mogućnost da nas privlači isti pol, kao i da ove želje mogu izaći na povšinu ili se povući u različitim periodima našeg života. Takođe postoje dokazi da se seksualne preferencije menjaju tokom vremena – i da ranija privlačnost prema jednom polu može biti isto toliko stvarna kao trenutna privlačnost prema drugom polu . Dok neki kažu da je ovo samo slučaj kasnog sazrevanja kod ljudi koji nikad nisu prepoznali svoj istinski seksualni identitet, drugi veruju da se promene u seksualnoj orijentaciji mogu dogoditi i da se događaju.