Bol u vratu i ramenima može biti klasifikovan na različite načine, s obzirom na to da on može biti prisutan samo u vratu ili samo u ramenima, a može zahvatiti i obe ove regije istovremeno.

Uzroci bola u vratu:

 • abnormalnosti kostiju ili zglobova vrata
 • povreda
 • nepravilno držanje(postura)
 • degenerativno oboljenje zglobova vrata
 • tumor
 • napetost mišića vrata

Uzroci bola u ramenu:

Zglob ramena omogućava izuzetno veliku pokretljivost poluge koja se kreće oko njegove zamišljene ose, a ta poluga je ruka. Veliki opseg pokreta mogućen je anatomskom kompozicijom samog zgloba, jer on ima veoma plitku čašicu. Međutim, to je i glavni uzrok čestoj izloženosti ramena povredama, njegovom iščašenju, uganuću i povredi njegovih ligamenata.

 • tendinitis(upala tetiva) zbog predoziranja vežbanja
 • nestabilnost ramenog zgloba
 • dislokacija
 • fraktura nadlakatne ili podlakatnih kostiju
 • „smrznuto rame“
 • radikulopatija korenova nerava koji inervišu ruku.

Dijagnostika

 • Rendgenski snimak(RTG)

X zraci mogu otkriti suženje prostora između dva šiljasta nastavka vratnih pršljenova, kao i artritis, tumor, pomeranje diskusa pršljena, suženje kičmenog kanala, frakturu, kao i nestabilnost kičmenog stuba.

 • Nuklearna magnetna rezonanca(NMR)

Ovaj metod predstavlja neinvazivnu proceduru  koja detaljno prikazuje stanje snimanog tkiva.

 • Mijelografija/Kompjuterizovana tomografija(CT)

CT se nekad koristi kao alternativa za NMR

 • Elektrodijagnostička ispitivanja

Elektromiografija(EMG) i elektroneurografija(ENG) se koriste za utvrđivanje uzroka bola u vratu, ramenu, ukočenosti i neprijatnih senzacija poput trnjenja i golicanja.

Tretman bola u vratu i ramenu:

Lečenje mekog tkiva vrata i ramena uključuje upotrebu antiinflamatornih lekova, koji imaju ulogu da umanje zapaljenje na bolnom području. U zavisnosti od uzroka bola,  i miorelaksansi i antidepresivi mogu biti od pomoći.

Bol može biti umanjen i lokalnom primenom leda na bolno područje, kao i vlažnom toplotom.

Primena kortikosteroidne injekcije je najčešće od pomoći kada je u pitanju artritis zgloba ramena.

Kako za bol u vratu, tako je i za bol u ramenu od izuzetnog značaja pokret-održavanje zgloba pokretljivim. Postoje vežbe koje su namenjene redukciji bola i napetosti u mišićima vrata i ramena, i one se sprovode po uputstvu fizioterapeuta.

Kada je uzrok bola usmeren na nervne korenove ili kičmenu moždinu, indikovano je hirurško lečenje.