Šta je aneurizam / aneurizma?

Aneurizam je trajni balončić u zidu arterije. Pritisak krvi koja prolazi kroz arterije može naterati deo oslabljene arterije da se izboči ka spolja.

Iako se aneurizam može javiti na bilo kom krvnom sudu, aneurizam se obično formira na delovima aorte u stomaku ili u grudima, glavnom krvnom sudu koji nosi krv iz srca, ili u arterijama koje hrane mozak. Aneurizmi na nekim mestima su ozbiljni, dok su na drugim mestima kao što su noge često manje opasni.

Najozbiljnija pretnja koju aneurizam predstavlja je da će prsnuti i izazvati moždani udar ili teško krvarenje opasno po život (hemoragija). Ako aneurizam pukne, pacijent mora odmah primiti medicinsku pomoć da bi imao šanse za opstanak.

Rana dijagnoza i lečenje aneurizma su od kritične važnosti. Pošto aneurizam često ne izaziva nikakve ili blage simptome, treba raditi rutinska ispitivanja kako bi se uočili znaci da postoji ovaj ozbiljan problem.

Čak i ako se ne desi pucanje aneurizma, veliki aneurizmi mogu da zaustave cirkulaciju i doprinesu formiranju krvnih ugrušaka.

Postoji mnogo tipova aneurizama. Na primer:

Aortni aneurizam. Aneurizma se nalazi u aorti. Tipično, proširen deo aorte se smatra aneurizmom kada je 1,5 puta veći od njegove normalne veličine. Aneurizam može biti povezan sa nagomilavanjem naslaga usled stvrdnjavanja arterija ili ateroskleroze. Aneurizam može biti nasleđena bolest ili komplikacija visokog krvnog pritiska ili pušenja.

Cerebralni aneurizam. Javlja se u zidu krvnog suda u mozgu. Pušenje povećava rizik od razvijanja cerebralnog aneurizma.

Ventrikularni (komorski) aneurizam – aneurizam leve komore. On se javlja na jednom delu srčanog zida. Prethodni srčani udar najčešće izaziva ventrikularni aneurizam. U retkim slučajevima, teške traume grudnog koša mogu izazvati ventrikularne aneurizme.

Šta izaziva aneuriazm?

Svako stanje koje izaziva slabljenje ili propadanje arterijskih zidova može dovesti do aneurizma. Najčešći krivci su ateroskleroza i visok krvni pritisak. Probojne rane i infekcije takođe mogu dovesti do aneurizma. Neki tipovi su uzrokovani urođenim, ili naslednim slabostima u zidovima arterija.